บริษัท ยูพี แอ็คเคาน์เทนซี จำกัด

17/51 ถ.วัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000
Tel. & Fax. 075 600437 Mobile : 086 739 3966
Email : up_acc2009@hotmail.co.th